Erb mesta Kežmarok

Erb na radnici Erb na radnici

V r. 1463 dostal Kežmarok od kráľa Mateja právo používať erb a pečatiť červeným voskom. Erbová listina je jedinou svojho druhu na Slovensku, na ktorej sa erb umiestnil do stredu - na ostatných listinách je namaľovaný v ľavom hornom rohu. Listina bola zaradená medzi kultúrne pamiatky Slovenskej republiky.

Nosičom samotného erbu je pestrofarebný anjel, v štíte v hornej časti na modrom podklade sú dva skrížené strieborné meče s červenou rukoväťou, so zlatým chráničom a gombíkom, nad nimi je zlatá päťcípa koruna, pod mečmi červená ruža. Dolnú časť štítu vypĺňajú štyri strieborno-červená brvná.

Interpretácie erbu sa vysvetľujú rozlične, nevedno, ktorá hypotéza je správna. V jedinom, v čom sa zhodnú, je vysvetľovanie symbolu kráľovskej koruny ako symbolu slobodného kráľovského mesta.

Interpretácia hornej časti erbu:

  1. Skrížené meče predstavujú právo meča, udelené mestu kráľom Albertom r. 1438, ruža pod nimi je obyčajnou heraldickou figúrou
  2. Skrížené meče predstavujú symbol osady sv. Michala - bojovníka, červená ruža je symbolom osady sv. Alžbety.

Interpretácia dolnej časti erbu:

  1. Brvná sú najpravdepodobnejšie prevzaté zo štátneho uhorského erbu.
  2. Brvná symbolizujú štyri osady, z ktorých vzniklo mesto Kežmarok. Kežmarok vznikol zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých kolonistov.
Mehr in dieser Kategorie: « Stadt Geschichte

Schreibe einen Kommentar

Achten Sie darauf, die erforderlichen Informationen einzugeben (mit Stern * gekennzeichnet).
HTML-Code ist nicht erlaubt.

Empfohlen

Virtueller Rundgang